Asırlık değil, onlarca asırlık şirketler

Asırlık değil, onlarca asırlık şirketler

Vakanüvis Şirket kavramı, modern zamanların bir buluşu gibi görünse de dünya üzerinde, çok eski zamanlara kadar uzanan kimi şirket örnekleri de var. Bunların bazıları, aynı ailelerin elinde nesiller boyunca günümüze kadar ulaşmışlar. Dünyada, asırları geride bırakma anlamında eski olan şirketlerin yarıya yakını, M.S. 1000 yılının başlarından bugüne kadar ulaşabilmişken, beş altı tanesi ise 10 ve […]

Devamını Oku..