Psikolojik Destekle Panik Atak Tedavisi

Sağlık

Psikolojik Destekle Panik Atak Tedavisi

Son dönemlerde psikolojik açıdan duyulan birden çok kavram olduğunu görmekteyiz. Söz konusu kavramların adeta birer trend olarak gündeme gelmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Son yıllarda çok fazla işitilen panik atak mevcut psikolojik sıkıntılar içerisinde oldukça yaygın bir biçimde toplumda yer bulmuştur. Panik atak tam olarak kaygı bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Birçok sebebe dayalı olarak ortaya çıkan kaygı bozukluğu çeşitli nöbetler aracılığıyla açığa çıkmaktadır. İnsanların panik atak krizleri genel olarak psikolojik anlamda sıkıştıkları zamanlarda söz konusu olur. Diğer taraftan çaresizlik duygusu mevcut nöbetleri eşlik etmektedir. Panik atak krizlerinin birçok hastalıkla karıştırılıyor olması patolojik bir sebebe dayalı olarak da ortaya çıktığı değerlendirmesini gündeme getirmektedir. Ancak yapılan değerlendirmeler neticesinde panik atakla alakalı nöbetlerin önceki yaşanmışlıklar ve travmalarla alakası olduğuna kesinlik kazandırmaktadır. Psikolojik destek panik atak tedavisi için yegâne yardım olabilir. Bu açıdan Bursa psikolog hizmetleri kapsamında panik atak tedavisi de oldukça önemli görülmektedir.

Panik atağa sebep teşkil eden unsurlar genel olarak travmalar şeklinde seyreder. İnsanların geçmiş yaşantılarında özellikle korku duygusu ile sonuçlanan olaylar zaman içinde baş edemeyecek kadar büyümektedir. Özellikle bilinçaltına yerleşen bu durumların söz konusu alanda derinlik kazanması ve bilinç alanında daha geniş bir yansımasının olması panik atağı ortaya çıkaran en önemli etkendir. Örneğin herhangi bir hastalık neticesinde ciddi bir bayılma yaşayan kişinin artık bayılmaktan korkuyor olması panik atağa sebebiyet verebilir. Bu korkunun farklı olaylar neticesinde tekrarlanması kişiyi panik atak nöbetlerine sevk etmektedir. Bu durumun tam olarak psikolojik etmenleri dayalı olması yine psikolojik bir destek aracılığı ile ortadan kaldırılması durumunu ortaya çıkarır.

Psikolojik destek ile panik atak tedavisinin yapılması noktasında mevcut travma izlerinin silinmesi oldukça mümkündür. Bu anlamda sağlanan terapilerin hipnoz ve benzeri uygulamalarla desteklenmesi de oldukça önemli bir yarar sağlamaktadır. Uzman psikologların değerlendirmesi neticesinde karar verilen terapi yöntemleri çoğunlukla sonuç vermektedir. Uygulanan terapilerin sıklığı ve devamlılığı noktasında Bursa psikolog fiyatları açısından kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

Bir yanıt yazın