Tenis Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir

Spor

Spor yapmak birçok açıdan insan önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar hem vücut yapısıyla alakalı gereksinimlerle ilişkilendirilir hem de ruhsal açıdan ciddi bir olgunluğun ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bu açıdan insanın daha kolay odaklanabilir olması noktasında spor disiplinlerinin etkisi büyük ölçüde gözlemlenir. Her spor dalı kendine özgüdür. Diğer dallar ile arasında önemli benzerlikler olsa da her spor kategorisi biriciktir. Tüm spor dalları için geçerli olan diğer bir önemli noktada belirli bir ekipman gerekliliğidir. Bu ekipman sporun gerçekleştirilmesi için gerekli olabilirken, daha iyi bir performans için kullanımı tavsiye niteliğinde de olabilir. Ekipman, spor faaliyetlerinde vazgeçilmez ihtiyaçlardandır. Bu noktada tenis ayakkabısı hakkında söyleyecek çok fazla şey olduğunu belirtmek gerekir.

Tenis farklı yapıdaki sahalarda yapılan bir spordur. Bu açıdan çim, sert zemin, sentetik zemin, toprak zemin gibi çeşitli kortlar mevcuttur. Bu kortlar zemin yapısına bağlı olarak önemli ölçüde oyunu ve oyuncuyu etkilemektedir. Tenis oynarken söz konusu zemin yapısının etkisini en iyi şekilde tolore etmek maksadıyla birtakım önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında da tenis ayakkabıları yer alır. Tenis ayakkabıları zemin tutuşu noktasında oldukça etkilidir. Dolayısıyla tenis ayakkabısı zemin yapısına bağlı olarak çeşitlenmiştir.

Tenis ayakkabısı çeşitleri kendi içlerinde farklı açılardan ele alınabilir. Çim yapıdaki tenis kortları nemli ve oldukça kaygandır. Bu açıdan seçilmesi gereken ayakkabılar tutuş özelliği olan ve aynı zamanda kaymaz tabana sahip olmalıdır. Toprak (kil) kortlarda ise zemin tutuşu yok denecek kadar azdır. Bu sebeple ayakkabının tabanı balıksırtı şeklinde olmalıdır. Bu sayede maksimum oranda tutuş sağlanırken, diğer yandan da fazla toprak tahliye olabilir. Sert zemin kortlarda kullanılan ayakkabılarda yastıklama özelliği ön plana çıkar. Bunun en önemli sebebi ise sert zemin oyunlarına bacaklara ve dizlere fazlasıyla yük binmesidir. Sert zeminde kullanılacağı için ayakkabının dayanıklılık özelliği de oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Tenis ayakkabıları kort özelliklerinin dışında, oyunun temel manevralarına da uygun olmak durumundadır. Genel anlamda yanal hareketlerin sıklıkla yapılıyor olması, yan destekleri olan ayakkabıları çok daha uygun hale getirir.

Bir yanıt yazın